Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom vertellen wij hieronder graag hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Als u na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen heeft, horen wij dat graag.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Besselink Rioolservice, gevestigd aan de Slakweg 20, 7011 EW te Gaanderen, tel; 0315-341095 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Besselink Rioolservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt d.m.v. van ons contact formulier op onze website.

Ook kan het gebeuren dat we uw gegevens van derde krijgen waaronder een installatiebedrijf, gemeente, bouwbedrijf etc.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bij zakelijke klanten verwerken wij ook nog de volgende gegevens:

 • Contact persoon
 • Mobielnummer contact persoon
 • Mail gegevens contact persoon
 • Kvk nummer (eventueel)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij van Besselink Rioolservice verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Besselink Rioolservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Besselink Rioolservice bewaart uw persoonsgegevens tot u zelf aangeeft dat u dit niet langer wenselijk vindt. De gegevens die u invult op het contactformulier worden gebruikt om contact met u op te nemen en voor de uitvoering van de overeenkomst, daarna wordt dit verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Besselink Rioolservice deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen dat ze vertrouwelijk en veilig omgaan met u gegevens. Besselink Rioolservice verstrekt u gegevens aan de volgende partijen.

 • Boekhouder
 • Ict-er
 • Opdrachtgevers, waaronder bv gemeente etc.
 • Ondersteuning bij hosting en onderhoud website.
 • Ons personeel

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Besselink Rioolservice gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijke voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Wij gebruiken voor onze website Google Analytics (GA4). GA4 is de volgende generatie van Google Analytics, met een meer op privacy gerichte benadering van het volgen van gebruikers op websites en apps, waarbij minder gebruik wordt gemaakt van first-party cookies om te blijven voldoen aan toekomstige ontwikkelingen in de privacyregelgeving.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele `toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Besselink Rioolservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in ons computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,correctie,verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@besselinkrioolservice.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Graag de foto en het BSN nummer af te schermen. Dit ter bescherming van uw Privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Besselink Rioolservice wil u tevens op wijzen dat mocht u er met ons niet uitkomen u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Besselink Rioolservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@besselinkrioolservice.nl

Besselink Rioolservice heeft de volgende maatregelen genomen;

 • SSL certificaat op website
 • Spamfilter op e-mail
 • We werken in de cloud, deze wordt onderhouden door de betreffende partij
 • We werken op computer met inlogcode
 • We gebruiken een virusscanner
 • We laten de computer niet onbeheerd, met scherm open achter

Deze privacy verklaring is vernieuwd per 13-10-2023

Besselink Rioolservice

Slakweg 20
7011 EW  Gaanderen
Tel; 0315-341095
E-mail:  info@besselinkrioolservice.nl
Website: www.besselinkrioolservice.nl

Nieuws

Bouwvak periode
29 juni 2024

Ons bedrijf is tijdens de bouwvakvakantie gesloten, van 27 juli t/m 17 augustus. Team Besselink Rioolservice staat op 19 augustus weer graag voor u klaar!

lees meer
Wij zijn gesloten tijdens de feestdagen
21 november 2023

I.v.m. de feestdagen is ons bedrijf gesloten van zaterdag 23 december 2023 t/m 1-01-2024 Op dinsdag 2 januari staan we weer graag voor u klaar. Fijne […]

lees meer
 • Logo
 • Logo
 • Logo